facebook

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów;
 • przygotowanie, umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy;
 • przygotowanie świadectw pracy;
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń;
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych ;
 • przygotowanie deklaracji ZUS i przesłanie drogą elektroniczną;
 • przygotowanie przelewów do ZUS;
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA;
 • przygotowanie rocznych informacji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów ( PIT-11 );
 • wypełnianie wniosków o wypłatę dofinansowania( z PFRON ) do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
 • wypełnianie wniosków do Urzędów Pracy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla nowo zatrudnionego pracownika pozyskanego z UP;
 • wypełnianie wniosków do Urzędu Pracy na odbywanie stażu u pracodawcy przez osoby bezrobotne;
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.